פרטיות

ברוכים הבאים לרשרש - קניון Online באילת ("האתר") המופעל ע"י רשרש סחר (י.א.ע.י) בע"מ ("רשרש" או "החברה"). השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת. מסמך זה מרכז את מדיניות הפרטיות של בנוגע למידע שיימסר על-ידך במסגרת האתר. מטרתה של מדיניות הפרטיות להבטיח כי הנתונים אודותיך יישמרו במאגרי מידע רשומים לפי חוק אצל רשם מאגרי המידע, וכי השימוש בהם יעשה רק בהתאם להסכמתך ולהוראות החוק.

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס, כמובן, לגברים ונשים כאחד.

בכל עניין, ניתן לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות: באמצעות טופס יצירת קשר באתר או בדוא”ל hello@rashrash.biz או בטלפון: 054-691-9489.
אם הנך סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, על-ידי כל גורם, אנא פנה אלינו באחת הדרכים הנ”ל.

במסמך זה: "מידע" או "מידע אישי" משמעו כל מידע מזהה אודותיך אשר תמסור במסגרת הרשמתך לאתר.

הסכמתך למדיניות הפרטיות

ההרשמה לאתר הינה לגילאי 18 ומעלה בלבד. אם טרם מלאו לך 18 שנים, אינך רשאי למסור פרטים, אלא לאחר קבלת הסכמת אחד מהוריך ובאמצעות פרטיו. מסירת פרטיך באתר מעידה על הסכמתך למפורט במסמך זה ולשימוש במידע אודותיך, בהתאם לכל דין. אם אינך מסכים למפורט מטה, אנא הימנע ממסירת פרטים או פנה אלינו באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות כמפורט לעיל על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך. שימוש במידע אישי אודותיך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט במסמך זה או לפי חובות שבדין.
המידע שיימסר או ייאסף אודותיך במסגרת הרשמתך, יישמר במאגרי המידע המשרתים את החברה למטרת ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, ולצרכים סטטיסטיים, דיוור ישיר, ויזום פניות לצורך מימוש מטרות אלו ובכפוף להוראות כל דין.

איזה מידע אנחנו אוספים ולאילו מטרות?

מידע שייאסף אודותיך עשוי לכלול, בין היתר ובהתאם לצורך;

מידע אנונימי: מידע זה עשוי לכלול נתוני גלישה, חשיפה או שימוש בלתי מזוהים, שנשמרים באופן אוטומטי לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, לצורך ניהול תקין של האתר ושירותים המוצעים דרכו, שיפור השירות, חווית השימוש, הפעלת שירותים נלווים נוספים, שינוי או ביטול תוכן או שירותים קיימים, ומטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות. בתוך כך, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך וכן כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP).

Cookies: עם ביקורך הראשון באתר נשלחת 'עוגייה' למחשב שלך המזהה את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. "עוגייה" (cookie) הוא קובץ קטן הכולל מחרוזת תווים הנשלחת למחשב שלך כשאתה נכנס לאתר אינטרנט. העוגיות לא פוגעות במחשב או בחוויית הגלישה. אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את איכות השירות שלנו ולהבין טוב יותר כיצד אנשים מתקשרים אתנו. על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, אתה יכול להגדיר את הדפדפן שלך כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. ניתן גם בקלות להסיר כל עוגייה שהיא שנשלחה אליך מהאתר.

מידע אישי מזוהה: נתונים אישיים מזהים אודותיך יישמרו במאגרי המידע של החברה בסמוך למסירת המידע, אך ורק אם מסרת אותם מיוזמתך, לצורך קבלת שירות.

פרטי תשלום והזמנות: אם תבצע הזמנה באתר, מידע שאתה עושה בו שימוש על מנת לבצע את ההזמנה, כגון פרטי הקשר של מבצע ההזמנה, פרטי הזמנותיך ו/או כל מידע אחר שעשוי להיות קשור לרכישותיך, עשויים להישמר במאגר המידע של החברה, על מנת לעבד מידע זה ולאפשר לך לבצע הזמנות נוספות בעתיד ביעילות יתרה. פרטי כרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה לא יישמר במאגרי החברה.

מידע שייאסף יכול שישמש גם לשיפור השירות, שיפורים טכנולוגיים, מחקרי שיווק ולמטרות עסקיות כלליות.

האם מידע אודותיך מועבר לצדדים שלישיים?

החברה אינה מוכרת, משכירה או מגלה את שמות לקוחותיה, כתובתם, כתובת דוא"ל או מידע אישי אחר לכל גורם שאינו קשור לחברה. על מנת לשמור על אתר האינטרנט שלנו ולספק ללקוחותינו שירותי מסחר אלקטרוני ושירותי תקשורת, התקשרה החברה עם מספר צדדי ג'. כנדרש, המידע האישי שלך עשוי להיות מעובד על ידי אותם צדדי ג' אך ורק לשם מתן סיוע לחברה לביצוע מטלות אלו ובכפוף לשמירה דקדקנית על החיסיון הנדרש. למעט האמור לעיל, אין אנו חולקים את המידע האישי עם צד ג' אלא בהתאם לדרישת החוק או בקשר עם הליכים משפטיים המתנהלים.
במידה ותידרש על ידי גוף אחר למסור מידע אודות לקוחותיה, יתכן ותיאלץ החברה למסור מידע אודות לקוחותיה. ואולם על מנת שמידע כאמור יימסר, יהא על הגוף מקבל המידע להסכים להגן על המידע ועל הפרטיות של המידע האישי בהתאם להוראות הצהרת פרטיות זו.

האם המידע אודותיך מאובטח?

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמצעים המתקדמים בהם נוקטת החברה, היא אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה יכולה להתחייב ששרתיה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם. לפיכך, החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שעלול להיגרם שלא בשליטתה. בנוסף, האתר שלנו עשוי לכלול קישורים לאתרים מצד שלישי (כגון רשתות חברתיות, אתרי סליקה וכד’). אם אתה לוחץ על קישור של צד שלישי אתה עושה זאת על אחריותך שכן איננו שולטים ואיננו אחראים למאפייני אתרים אלה, לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות בהם. במקרה כזה, מומלץ לעיין גם במדיניות האתר בו אתה מבקש להשתמש.

זכותך לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. נזכירך כי בידך האפשרות להתחבר לאתר ולעיין במידע המצוי לגבייך בפרופיל האישי שלך ולתקן כל פרט הדורש תיקון – ואנו מזמינים ומעודדים אותך לעשות כן.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שביקשת אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

חופש הבחירה ודיוור

אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם עדכונים והצעות בדבר שירותים שאנו מציעים. מידע כזה ישלח אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך בעת הרשמתך. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. לפרטים ומידע נוסף, אנא פנה אלינו.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מסמך זה מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן אוטומטית במסמך ויפורסם באתר. קבלת שירות לאחר פרסום ביצוע שינויים כאמור, תעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במסמך זה מעת לעת באמצעים שיובאו לידיעתך.

שונות

מסמך זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עבודה, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מטעמה. אם הוראה ממסמך זה תימצא בלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה, הוראה זו תימחק מהמסמך ולא תשפיע על חוקיות ותקפות שאר תנאי והוראות המסמך. על כל שימוש במידע לפי מסמך זה, ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש כאמור, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.