תנאי שימוש

ברוכים הבאים לרשרש - קניון Online באילת ("האתר") המופעל ע"י חברת רשרש סחר (י.א.ע.י) בע"מ ("רשרש" או "החברה"). תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בטרם ביצוע כל פעולה באתר, שכן תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש ולא תהא לך או למי מטעמך כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה בחברה, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תנאי השימוש. מובהר כי השימוש באתר מהווה אישור מצדך כי קראת את תנאי השימוש והנך מסכים להם ללא הסתייגות.

החברה שומרת על זכותה לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי בתנאי השימוש יחול באופן מידי עם פרסומו באתר.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מהות השירות

האתר מהווה פלטפורמה עבור חנויות אשר אינן מיוצגות פיסית בעיר אילת ("הספקים"). החברה מאפשרת ללקוחותיה לרכוש מוצרים באתר ולאספם במרכז הלוגיסטי של החברה ברחוב הבנאי 1 באילת ("המרכז הלוגיסטי"). השירותים ניתנים לצריכה אישית בלבד, והחברה אינה מהווה פלטפורמה לייבוא מוצרים לצורך שיווקם או מכירתם.
משתמש אשר ירכוש מעבר לכמות הפריטים המוגדרת כצריכה אישית, ישלם את מחיר המס הנוסף ו/או כל הוצאה נוספת שתידרש ע"י הרשויות הרלוונטיות.

הרשמה לאתר

ההרשמה לאתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.

קטינים אינם רשאים להירשם לאתר. על ידי רישום לאתר הנך מאשר כי הנך לפחות בן 18 שנים.

לצורך ההרשמה לאתר והקמת חשבונך האישי ("החשבון"), הנך נדרש למלא מספר פרטים לרבות שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל תקינה וכן מספר טלפון.

עליך לוודא כי פרטי החשבון שיצרת עדכניים ומדויקים. בעת הרשמה לאתר ולאחר ביצוע הזמנה דרך האתר, רשרש שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזנו ולשייכם לחשבון באמצעותו בוצעה ההזמנה, לכשתבוצענה הזמנות באתר.

עליך לדאוג לאבטחת הסיסמא המתקבלת מהאתר. הנך אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון. רשרש לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם בשל פריצה לחשבון הנובעת מרשלנות בשמירה על הסיסמא לחשבון. במידה ותאבד את שם המשתמש או הסיסמא שלך, ניתן לקבל סיסמא חדשה באתר על ידי לחיצה על כפתור "שכחתי את הסיסמא שלי" בעמוד הכניסה לחשבון ומעבר לתהליך שחזור סיסמא.

האתר מתחייב לפעול כמיטב יכולתו, על מנת לשמור את המידע שנמסר על ידיך ולא ייעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי השימוש.

רשרש שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לסרב גישה לאתר לכל משתמש, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש.

הזמנת מוצרים דרך האתר

האתר מאפשר לספקים להציע מוצרים בעיר אילת באמצעות חנות וירטואלית.

במסגרת ביצוע הרכישה באתר ("הזמנה"), הנך נדרש למסור את מלוא הפרטים הנדרשים להזמנה כאמור. מסירת הפרטים הינה תנאי לביצוע ההזמנה, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

ההזמנה תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל הודעה מתאימה וחשבונך לא יחויב בגין העסקה. אחריות למילוי הפרטים חלה עליך בלבד.

המחירים באתר נכונים למועד הצגתם, ועשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת.

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים בתמונה כפי המוצג באתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי, לרבות אך לא רק, בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש.

מוסכם במפורש כי בכל מקרה של אי התאמה בין המוצרים המוזמנים למסופקים, חוסר תיאום מספק בינך לבין חנות הספק, אי דיוק של נתונים , איחורים, טיב השירותים, וכיוצ"ב, עליך לפנות לשירות הלקוחות של החברה.

אספקת המוצרים

איסוף המוצרים יתבצע באופן עצמאי ישירות מהמרכז הלוגיסטי.לכל הזמנה יתווספו דמי המשלוח הרלוונטים.. למען הסר ספק בכל מקרה שבו באתר הספק יופיע משלוח לבית הלקוח יש לראות זאת כמשלוח למרכז הלוגיסטי בלבד.

אספקת ההזמנה למרכז הלוגיסטי תבוצע בהתאם לאמור באתר הספק בעת ביצוע ההזמנה. החברה לא תהיה אחראית בשום צורה לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור, מכל סיבה שהיא, בביצוע האספקה וזאת אף אם נגרם כתוצאה מכוח עליון (מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע וכד').

משלוח ההזמנה הינו באחריות הספקים בלבד ומועדי אספקת משלוח ההזמנה לרשרש הינה בכפוף למדיניות הספק הרלוונטי ממנו הוזמנו המוצרים. לאחר הזמנת המוצרים והעברת התשלום בגינם, תקבל הודעת דוא"ל לסיכום פרטי העסקה המכילה קישור לאישור על תשלום (קבלה) וקישור לפרטי ההזמנה של המוצרים לצורך איסוף המוצרים שנרכשו לאחר הגעתם למרכז הלוגיסטי. בעת הגעת המוצרים למרכז הלוגיסטי תשלח הודעה למשתמש.

תחת "החשבון שלי" תוכל לעקוב אחר הסטטוס של כל הזמנה דרך יציאת המשלוח מהספק, הגעת המשלוח לרשרש באילת ועד לאיסוף המוצרים על ידך וכמובן קבלת חשבונית מס כדין במועד זה.

ביטול עסקת הרכישה על ידי החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותך באתר בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

  • אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי.
  • אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
  • בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
  • ביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עברת על הוראות הדין.
  • מסרת, בעת ביצוע ההזמנה, ו/או לאחר מכן, פרטים שגויים.
  • ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
  • אם לפי דעת החברה, בכוונתך לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידך באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה הנך מאשר ומתחייב כי לא תמכור מוצרים שרכשת באתר לצד ג' כלשהו.
  • בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק לך את ההזמנה ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע לך מוצר חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.
  • בוטלה הזמנה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לך או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין ביצוע ההזמנה אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

ביטול עסקת הרכישה והחזרים יעשו בכפוף למדיניות ביטול עסקה והחזרים ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010.

הגבלת אחריות

רשרש אינה אחראית לאמיתות, דיוק רישום ופרסום המוצרים בחנויות הספקים. בתי העסק הינם האחראים הבלעדיים למוצרים הנמכרים על ידם, לרבות האחריות לאספקתם למחסני החברה.

הנך מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית. החברה, עובדיה, סוכניה, מנהליה או כל צדדים שלישיים המספקים תוכן, אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות.

רשרש לא תהא אחראית, בשום מקרה, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או מאיחור באספקת מוצרים שנרכשו ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי ומשתמש מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים.

רשרש עושה כל שביכולתה להגן על מידע אישי מפני שימוש או חשיפה ללא הרשאה. ואולם, הואיל ואין בפעולות אלו בטחון מוחלט, רשרש לא תהא אחראית בשום מקרה, כי השירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק בלבד ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד רשרש לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות בתי העסק ועוד.

האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע קטגוריות שונות למוצרים השונים המפורסמים בו ולסווגם בהתאם לאותן קטגוריות. האתר לא יהא אחראי לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי דיוקים, העשויים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.

רשרש לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק. רשרש לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתר כאמור.

הגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך, אנחנו מספקים מידע לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וכל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר האינטרנט. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו.

הזכות לסיים את השירות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק או להגביל את השימוש בשירות שלנו, ללא הודעה מוקדמת, מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה.

ברירת דין ומקום שיפוט

התנאים המובאים לעיל ולהלן פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל הפעולות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

שעות פעילות

משרדנו פתוחים בימים א'-ה' בין השעות 09:00 ל 17:00 וביום שישי בין השעות 08:30 ל 12:30.

ניתן לפנות אלינו באמצעות האתר או בטלפון שמספרו 054-691-9489 או בכתובת דוא"ל hello@rashrash.biz.